Προπόνηση Αθλητών

Η κατηγορία αυτή όπως και η προηγούμενη εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο αφού αφορά ανθρώπους με συγκεκριμένο στόχο και προγραμματισμό. Οι προπονήσεις αθλητών στηρίζονται στο σωστό προγραμματισμό δηλαδή στην προπονητική.

Τα πιο σημαντικά στοιχεία στην προπόνηση αθλητών είναι τα εξής :

  • Τεχνική των ασκήσεων
  • Σωστή αποκατάσταση (παθητική / ενεργητική ).
  • Αποφυγή τραυματισμών.
  • Και το πιο σημαντικό, το φορμάρισμα για τους αγώνες.

Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία και με συνεχής ενημέρωση και εξέλιξη πάνω σ’ αυτό το κομμάτι, προσπαθούμε να δώσουμε στον αθλητή το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό, την εξειδικευμένη προπόνηση – ενδυνάμωση βασισμένη στο εκάστοτε άθλημα με στόχο την ‘διάρκεια’.

 Προπόνηση Αθλητών