Βασίλης Βλαστάκης

Ονομάζομαι Βλαστάκης Βασίλης και είμαι 40 ετών.

 • Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Βασική Γυμναστική και Management
 • 2004 - 2005 Γυμναστής στα Universal Πειραιά
 • 2005 - 2006 Στρατιωτική θητεία Ειδικές Δυνάμεις Καταδρομών στην Κύπρο
 • 2006 - 2008 Γυμναστής στο γυμναστήριο Vari Sport Club
 • 2008 Απόφοιτος Base Training πτυχίου Personal Training και Αθλητικής Διατροφολογίας
 • 2008 - 2010 Υπεύθυνος ( Manager ) Fitness και Personal Training στο Γυμναστήριο Vari Sport Club
 • 2010 - 2011 Personal Trainer στο γυμναστήριο LIFT
 • 2011 - 2013 Ιδιοκτήτης Personal Studio Bilvla
 • 2013 -2022 Ιδιοκτήτης BLSTRONG ( ex Vis Maxima )

Σεμινάρια και πιστοποιήσεις

 • TRX Basic and Advanced Level
 • Management Marketing αθλητικών χώρων
 • Αθλητική διατροφολογία
 • Black Roll και μυοπεριτονιακή απελευθέρωση
 • Ανατομία και Βιομηχανική της κίνησης
 Βασίλης Βλαστάκης