Αργύρης Δημητρόπουλος

Λέγομαι Αργύρης Δημητρόπουλος και είμαι 32 χρονών.

Είμαι κάτοχος πτυχίου Personal Trainer από τη Base Training

Πιστοποιήση από Black Role Trainer and Collective

Εγάζομαι στο γυμναστήριο BlStrong από το 2013 έως και σήμερα

Ειδικέυομαι στην προπόνηση στις ηλικίες 9-17 και στην προπόνηση αθλητών σε προεφηβική και εφηβική ηλικία.

Πάθος μου η εξέλιξη στο κομάτι της προπονητικής και η συνεχής βελτίωση στο επίπεδο ζωής της καθημερινότητας του ασκούμενου , αθλητή και μή.

 Αργύρης Δημητρόπουλος